Instytucje rynku finansowego w Polsce

instytucje rynku finansowego w Polsce

Kategoria: Biznes | Autor: Monika Nowicka

Żyjemy w czasach, w których znajomość zasad rządzących rynkami finansowymi jest na wagę złota. Można śmiało stwierdzić, że każdego dnia na całym świecie dochodzi do zawarcia ogromnej ilości różnego typu umów między podmiotami dysponującymi nadwyżkami kapitału a podmiotami, które akurat potrzebują dodatkowych funduszy. Takie transakcje stają się dobrą inwestycją dla jednych, a przy okazji dają perspektywy rozwoju innym. Warto więc przyjrzeć się temu tematowi z bliska jak i instytucjom rynku finansowego w Polsce.

Co to jest rynek finansowy?

Choć prawdopodobnie każdy z nas słyszał o rynkach finansowych, wiele osób ma problem z jasnym sformułowaniem definicji tego tworu. Jak zatem najlepiej go opisać? Można powiedzieć, że rynek finansowy jest swego rodzaju przestrzenią, w której przeprowadzane są bardzo różne transakcje. Mogą one dotyczyć zarówno kupna, jak i sprzedaży wszelkiego typu kapitałów. W przestrzeni tej działają też oczywiście grupy podmiotów, które potrzebują kapitału oraz te, które posiadają jego nadwyżkę.

Takie transakcje sprawiają, że pieniądz pozostaje w ciągłym ruchu, dzięki czemu również gospodarka działa dynamicznie i może się rozwijać. Podmioty, które zmagają z deficytem, są w stanie pozyskać niezbędne im środki na określony czas. Z kolei podmioty dysponujące wolnymi środkami, czyli ich nadwyżką mogą właśnie na ten czas dobrze je zagospodarować. I to dokładnie ten przepływ środków jest obecnie fundamentem obiegu pieniądza we współczesnych gospodarkach wolnorynkowych.

co to jest rynek finansowy

Rynek finansowy w Polsce

Bez wątpienia rynek finansowy w Polsce nie jest rynkiem jednolitym. Możemy łatwo dokonać jego podziału na różne elementy w zależności od tego, jakie kryterium weźmiemy pod uwagę. Jednym z tym najważniejszych jest z pewnością rodzaj instrumentów finansowych. W tym kontekście możemy wyróżnić rynek pieniężny, walutowy, rynek instrumentów pochodnych, depozytowo-kredytowy, czy rynek kapitałowy w Polsce (do którego zaliczana jest np. giełda).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę samych kontrahentów, rynek finansowy możemy podzielić na ten pierwotny oraz wtórny. Warto także wspomnieć o innym ważnym kryterium, według którego równie często dokonuje się podziału rynków finansowych. Chodzi tu o moment zawarcia transakcji. W tym przypadku rozróżniamy z kolei transakcje natychmiastowe (które często określa się jako spot) oraz transakcje terminowe.

Sektor bankowy w Polsce

Wyróżniamy różne sektory rynku finansowego w Polsce. Wśród nich należy wymienić rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny, rynek usług płatniczych oraz sektor bankowy. Ostatni z nich jest mocno rozbudowany, a w Polsce tworzą go zarówno banki komercyjne, jak i banki spółdzielcze oraz oddziały instytucji kredytowych.

Oczywiście system bankowy działający w naszym kraju to nie tylko banki, które doskonale znamy i z których usług korzystamy na co dzień. Warto więc wspomnieć również o instytucjach, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad tym, by sektor ten działał prawidłowo. Pierwszą z nich jest bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski. To właśnie ta instytucja reguluje płynność banków oraz wspiera ich stabilność finansową. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, jest organem nadzorującym. Zadaniem tej instytucji jest kontrolowanie działalności bankowej oraz ewentualne podejmowanie odpowiednich działań, dzięki którym rynek finansowy może cały czas dobrze działać. Do tego należy dodać Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest równie ważnym podmiotem, co pozostałe dwie instytucje. To właśnie ten podmiot jest bowiem gwarantem wypłaty depozytów.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *