Zmiana konta firmowego – czy trzeba zgłaszać do CEIDG, ZUS-u i Urzędu Skarbowego?

Zmiana konta firmowego – czy trzeba zgłaszać do CEIDG, ZUS-u i Urzędu Skarbowego?

Kategoria: Biznes | Autor: Monika Nowicka

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zmienić numer rachunku bankowego? Pamiętaj, że zmiana konta firmowego wiąże się z koniecznością zaktualizowania danych w różnych instytucjach. Sprawdź, gdzie musisz zgłosić zmianę konta firmowego i czy taką informację musisz przekazać do CEIDG, ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Zmiana konta firmowego w przypadku JDG – czy zgłoszenie do CEIDG wystarczy?

Jeśli prowadzisz JDG (jednoosobową działalność gospodarczą) i zmienił się numer rachunku bankowego Twojej firmy, taką informację musisz przekazać do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To rejestr, który jest podstawą dla instytucji publicznych do weryfikacji informacji o przedsiębiorcy, dlatego dane, które się w nim znajdują, muszą być aktualne.

Jak możesz dokonać zmiany konta firmowego w CEIDG? Możesz to zrobić osobiście, w urzędzie lub złożyć wniosek na stronie internetowej. W przypadku tej drugiej opcji, musisz pamiętać o wybraniu odpowiedniego formularza:

  • CEIDG-1, jeśli chcesz zgłosić zmianę konta firmowego i zaktualizować inne dane,
  • CEIDG-ZM, jeśli chcesz zgłosić tylko zmianę numeru konta firmowego.

Po złożeniu wniosku online, otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedsiębiorcy (UPP), które będzie zawierać zaktualizowane dane.

Warto dodać, że w przypadku osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), wystarczy zgłosić zmianę konta firmowego jedynie do CEIDG, a CEIDG automatycznie przekaże zaktualizowane dane do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spółki, których nie ma w CEIDG, są zobowiązane powiadomić o zmianie konta również ZUS i US.

Zmiana konta bankowego – co muszą zrobić firmy, których nie ma w CEIDG?

Jeśli jesteś wspólnikiem w spółce, która nie widnieje w CEIDG, o zmianie konta firmowego musisz powiadomić ZUS i Urząd Skarbowy. Sprawdź, jak to zrobić.

  • Zgłoszenie konta firmowego do ZUS-u

  • Reklama

Powiadomienie ZUS-u o zmianie konta firmowego jest konieczne. Wszystko dlatego, że ZUS, na wskazane konto bankowe, nalicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli zmiana nie zostanie zgłoszona, opłaty będą naliczane na stare konto, co z kolei może skutkować problemami z terminowym uiszczaniem należności.

Jak zmienić konto firmowe w ZUS-ie? Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • online, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
  • poprzez złożenie formularza ZUS Zmiana płatnika (w jednym z oddziałów ZUS-u lub online).

Szukasz konta firmowego? Sprawdź konto firmowe Santander.

  • Zgłoszenie konta firmowego do Urzędu Skarbowego

Zmianę konta firmowego trzeba zgłosić również w Urzędzie Skarbowym. To istotne, ze względu na prawidłową obsługę podatkową firmy.

Jak dokonać zmiany danych w Urzędzie Skarbowym? Możesz to zrobić:

  • online, za pośrednictwem Portalu Podatkowego,
  • składając formularz NIP-8 (online lub w Urzędzie Skarbowym).

Warto zaznaczyć, że zmiana konta bankowego w CEIDG, ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym jest bezpłatna.

Zmiana konta firmowego – dlaczego warto o niej pamiętać?

Zmiana konta firmowego wymaga zgłoszenia do CEIDG, ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Zapewnienie aktualności danych w tych instytucjach jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej oraz uniknięcia ewentualnych problemów związanych z nieprawidłowym uiszczeniem opłat i podatków (za niezaktualizowanie danych grozi grzywna lub mandat). Dlatego przedsiębiorcy powinni jak najszybciej zgłaszać wszelkie zmiany w swoich danych firmowych.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *