Wyzwania wdrożenia ERP w firmie

Wyzwania wdrożenia ERP w firmie

Kategoria: Biznes | Autor: Monika Nowicka

Systemy ERP odgrywają znaczącą rolę w transformacjach cyfrowych firm. Pomagają bowiem sprawniej zarządzać całym przedsiębiorstwem i zwiększać jego efektywność w różnych aspektach. Niektórzy obawiają się jednak wdrożenia systemu ERP ze względu na związane z tym wyzwania. Z jakimi trudnościami możesz się spotkać w tym procesie i czy można zapobiec ich występowaniu? Sprawdź!

Z jakimi wyzwaniami może się wiązać wdrożenie ERP?

Wdrożenie systemu ERP ma na celu przede wszystkim optymalizację procesów i zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. Samo w sobie jest jednak długotrwałym procesem, który może generować liczne wyzwania. Jakie?

  • Wybór odpowiedniego oprogramowania – trudności mogą się pojawić na tym etapie, ponieważ trzeba podjąć wiele decyzji związanych m.in. z potrzebnymi funkcjonalnościami, doborem typu hostingu itp.
  • Złożoność – systemy ERP często są bardzo złożone. Liczne współzależności między różnymi obszarami funkcjonalnymi i konieczność dostosowania do wymogów organizacji sprawiają, że proces ich wdrażania może się wydłużać i być problematyczny.
  • Ograniczone zasoby – długotrwałe i złożone procesy wdrażania mogą powodować braki w zasobach finansowych, czasowych lub zasobach ludzkich. W konsekwencji niejednokrotnie prowadzi to do opóźnień czy też przekroczenia budżetu.

  • Reklama

  • Odpowiednia infrastruktura – wdrożenie ERP wymaga też zaangażowania odpowiednich zasobów infrastrukturalnych, w tym sprzętu i działu informatycznego.
  • Przeprojektowanie procesów – wdrożenie ERP zwykle wiąże się z koniecznością przeprojektowania istniejących procesów i przepływów pracy. Trudności powstają zarówno na poziomie identyfikacji tych procesów, jak i z uwagi na konieczność ich usprawnienia oraz dopasowania do nowego systemu.
  • Przygotowanie pracowników do planowanych zmian – wdrożenie ERP wymaga przeszkolenia pracowników, zaangażowania ich w cały proces i trzymania się harmonogramów. Należy mieć również na uwadze, że inicjatywa nierzadko spotyka się z oporem lub niechęcią personelu – zwłaszcza osób przyzwyczajonych do starszych systemów i procesów.

Wymienione wyżej typy wyzwań występują najczęściej, ale ich wachlarz może być znacznie szerszy. Na szczęście istnieją sposoby, aby ich uniknąć lub przynajmniej w znaczącym stopniu ograniczyć ich wpływ na proces wdrożenia ERP.

Z jakimi wyzwaniami może się wiązać wdrożenie ERP?

Sprawne wdrożenie ERP – jak uniknąć problemów?

Aby sprostać potencjalnym wyzwaniom, warto dobrze przygotować się do procesu wdrożenia ERP. W unikaniu błędów, opóźnień i niepotrzebnych kosztów pomagają m.in.:

  • opracowanie kompleksowego planu wdrożenia systemu ERP – z uwzględnieniem procesu przygotowawczego, określeniem zakresu i harmonogramu projektu oraz przydzieleniem niezbędnych zasobów i budżetu;
  • zapewnienie skutecznego zarządzania zmianą – zaangażowanie pracowników od najwcześniejszych etapów, organizacja szkoleń, komunikowanie korzyści i monitorowanie postępów;
  • zaangażowanie odpowiednich zasobów – przydzielenie do projektu osób o właściwych umiejętnościach, wsparcie kierownictwa, zadbanie o właściwy sprzęt i rozwiązania technologiczne.

Okazuje się również, że proces wdrażania ERP nie zawsze musi być trudny i żmudny. Dobrym pomysłem może być alternatywne podejście, które pomoże wyeliminować wiele problemów.

Szybkie wdrożenie Comarch ERP XL – wyeliminuj wiele powszechnych wyzwań!

Szybkie wdrożenie systemu Comarch ERP XL to proces, który pozwala zastosować doświadczenie osób zajmujących się tego typu procedurami od wielu lat. Taką usługę, pod nazwą Szybki Start, proponuje firma GECOS, złoty partner Comarch. Szybki Start powstał w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów Comarch ERP XL i zapewnia unikatowe, predefiniowane modele wdrożeń oparte na matrycy funkcjonalności. Wdrożenie systemu ERP w tym modelu pozwala firmom nie tylko oszczędzać czas i zasoby, ale również unikać wielu wyzwań i płynących z nich problemów. System jest uruchamiany w wyjątkowo krótkim czasie, aby mógł zacząć przynosić korzyści jak najszybciej. Następnie możliwe są jego rozbudowa oraz dostosowanie do konkretnych potrzeb. Dzięki temu szybkie wdrożenie ERP nie ogranicza możliwości płynących z tego systemu, a jedynie pozwala uniknąć niepotrzebnego przeciągania czasu wdrażania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *