Jak żyło się w czasach PRL-u?

jak żyło się w czasach prlu

Kategoria: Rozrywka | Autor: Monika Nowicka

Na wstępie napiszę, że w czasach PRL-u Polska była państwem o silnym charakterze scentralizowanym, w którym władze komunistyczne miały kontrolę nad polityką, gospodarką i społeczeństwem. System planowania centralnego, brak wolnego rynku, kontrola nad mediami i życiem publicznym, a także restrykcje w zakresie wolności słowa i działań opozycyjnych były charakterystyczne dla tego okresu.

Społeczeństwo było narażone na kontrolę ze strony państwa, a także na propagandę komunistyczną, która wpływała na różne sfery życia, w tym na kulturę, edukację, pracę, a także na codzienne zwyczaje i tradycje. Jeśli chcesz napisać wypracowanie: jak żyło się w czasach PRL-u to ten artykuł jest dobrym źródłem wiedzy.

Kiedy były czasy PRL?

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) to okres w historii Polski, który trwał od 1944 roku do 1989 roku, kiedy to kraj był rządzony przez komunistyczną partię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

W Polskim PRL-u warunki ekonomiczne były trudne, z niskim poziomem konsumpcji, brakiem dostępności niektórych towarów i usług, a także problemami związanych z mieszkaniowym deficytem. Również opieka zdrowotna, edukacja czy system emerytalny były uregulowane przez władze komunistyczne, co wpłynęło na jakość życia ludzi w tym okresie.

Ponadto, PRL był okresem silnej kontroli społeczeństwa przez służby bezpieczeństwa, represje wobec opozycji, a także cenzura w mediach i kulturze. Istniały ograniczenia w swobodach obywatelskich, takich jak wolność słowa, zgromadzeń czy działalności opozycyjnej, co miało wpływ na codzienne życie ludzi i kształtowanie ich postaw społecznych.

Czasy PRL charakterystyka – jak żyło się w czasach PRL-u

Był to czas, w którym krajem rządziła komunistyczna partia, a gospodarka była oparta na centralnym planowaniu. W tamtych czasach charakterystyczne rzeczy PRL to między innymi brak towarów w sklepach, kolejki po podstawowe produkty, niedobór mieszkań, a także nadzór państwa nad życiem prywatnym obywateli. Pomimo tych trudności, ludzie potrafili odnaleźć pozytywne strony życia w tamtych czasach, takie jak poczucie wspólnoty, solidarności oraz aktywności w życiu publicznym.

Niestety charakterystyczne dla tamtych czasów były represje wobec obywateli. Cenzura, prześladowania polityczne, kontrola opozycji, a także masowe aresztowania i procesy polityczne to tylko niektóre z charakterystycznych rzeczy PRL. Represje były szczególnie dotkliwe dla osób związanych z opozycją demokratyczną, której działalność była ścigana przez władze. Nie brakowało także przypadków niesłusznych oskarżeń i aresztowań, a nawet tortur w celu wymuszenia zeznań. Wielu ludzi musiało emigrować z kraju z powodu zagrożenia dla swojego życia i wolności. Mimo represji, ludzie w PRL nie poddawali się i walczyli o swoje prawa i wolności, co przyczyniło się do upadku systemu w 1989 roku.

jak wyglądała szkoła w czasach prl

Jak wyglądała szkoła w czasach PRL?

W czasach PRL-u system edukacji był całkowicie zdominowany przez państwo, a programy nauczania były silnie zdominowane przez ideologię komunistyczną. Szkoły były podzielone na stopnie: podstawowy, średni i wyższy. W szkole podstawowej uczniowie zdobywali podstawową wiedzę z przedmiotów takich jak język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz zajęcia sportowe. Wszystkie szkoły były państwowe, a nauczyciele byli zatrudniani przez państwo i mieli zapewnione stałe zatrudnienie.

W szkole średniej program nauczania był już bardziej złożony i wymagający. Uczniowie zdobywali wiedzę z różnych dziedzin, w zależności od wybranej specjalizacji, np. humanistycznej, matematyczno-fizycznej czy przyrodniczej. W szkole średniej wprowadzono również przedmioty związane z naukami społecznymi i politycznymi, które były kształtowane pod kątem propagandy ideologii komunistycznej.

W szkołach wyższych do których ciężko było się dostać, takich jak uniwersytety, kształcono przede wszystkim kadry dla potrzeb państwa i przemysłu. Studenci zdobywali wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Dostępność do szkół wyższych była bardzo ograniczona, a studenci musieli przejść przez skomplikowany proces rekrutacji. Dlaczego? Rząd za czasów PRL nie przepadał za intelektualistami, którzy mogli mieć inne poglądy niż głoszone przez komunę.

Jednym z elementów w szkole w czasach PRL-u była także wychowanie do pracy i ideologii komunistycznej. W programie nauczania uwzględniono również przedmioty takie jak „podstawy przedsiębiorczości” czy „podstawy organizacji pracy”, które miały na celu kształtowanie odpowiednich postaw u młodzieży. Oczywiście zgodnych z myślą PZPR.

Wszystkie te elementy sprawiły, że szkoła w czasach PRL-u była silnie zdominowana przez państwo i ideologię komunistyczną. Jakość edukacji była niska, a programy nauczania były skierowane głównie na potrzeby państwa i przemysłu, zamiast na potrzeby uczniów. Dostępność do szkół wyższych była ograniczona, a rekrutacja była skomplikowana.

Czego brakowało w sklepach w PRL?

W czasach PRL sklepy były kontrolowane przez rząd i opierały się na systemie gospodarki centralnie planowanej. Problemy życia codziennego to częsty brak w nich podstawowych produktów, takich jak mięso, masło czy jajka, co wynikało z braków surowców i słabej wydajności produkcji. Oprócz mięsa, masła i jajek, w sklepach w czasach PRL brakowało również wielu innych produktów, takich jak mleko, cukier, kawa, herbata, ryby, owoce, warzywa czy cukierki. Z powodu braków w dostawach, sklepy często oferowały tylko kilka rodzajów produktów, a wybór był bardzo ograniczony. Często też brakowało podstawowych artykułów higienicznych, takich jak papier toaletowy czy mydło. 

Kolejnym problemem życia codziennego było to, że w sklepach tworzyły się długie kolejki, a ludzie musieli często czekać wiele godzin, aby kupić potrzebne towary. Często też bywało tak, że klienci byli ograniczani w ilości produktów, jakie mogli kupić za kartki. W takiej sytuacji wymiana towarów była jednym z popularnych sposobów na zdobycie brakujących produktów. Braki w sklepach miały wpływ na wiele aspektów życia, takie jak kuchnia, moda, a nawet relacje międzyludzkie. To kluczowe elementy tego jak się żyło w PRLu.

W sumie, braki w sklepach były jednym z charakterystycznych i problemowych elementów życia codziennego w Polskiej Republice Ludowej. Tak naprawdę z reguły brakowało wszystkiego na półkach w sklepach. Często z tego powodu czasy PRL i komuny nazywa się “ustrojem kolejkowym”.

czego brakowało w sklepach w prl

Co było w sklepach za komuny?

W sklepach w PRL można było dostać podstawowe produkty spożywcze w ograniczonych ilościach, takie jak chleb, mąka, ziemniaki, cukier, mleko, ser, kasza, makaron, ryż, olej czy konserwy. W ofercie sklepów znajdowały się również artykuły przemysłowe, takie jak narzędzia, farby, kleje, materiały budowlane, sprzęt AGD czy odzież. Sklepy miały także swoje stoiska z alkoholem, gdzie można było kupić piwo, wino i wódkę.

Jednak wybór produktów w sklepach był zazwyczaj bardzo ograniczony, a kolejki i braki w dostawach były codziennością. Sklepy były kontrolowane przez rząd i działały w oparciu o system gospodarki centralnie planowanej, co miało wpływ na to, jakie towary były dostępne w sklepach. Brak różnorodności produktów oraz częste ich braki były charakterystyczne dla życia w czasach PRL i wpływały na codzienne problemy życia codziennego mieszkańców Polski Ludowej.

Jak wygląda praca w PRL?

Praca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) była ściśle związana z zasadami gospodarki centralnie planowanej. Rząd kontrolował większość zakładów pracy, a decyzje dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń i awansów były podejmowane centralnie. Charakterystyczne rzeczy PRL to brak różnorodności zawodowej i możliwości wyboru ścieżki kariery. Często decyzje o przydziale pracy były podejmowane na podstawie potrzeb państwa, a nie indywidualnych preferencji i umiejętności pracowników. Ponadto, brakowało motywacji i zachęt do osiągania wyższych wyników, ponieważ płace były ściśle związane z systemem płac równych dla wszystkich. Stąd też popularne było wtedy powiedzenie: „Czy się stoi, czy się leży, pięć tysięcy się należy.”

Praca w PRL charakteryzowała się niskimi płacami i brakami towarów. Pracownicy mieli często trudności z dostępem do podstawowych artykułów i usług, które były deficytowe. Niejednokrotnie trzeba było stać w długich kolejkach, aby zdobyć potrzebne rzeczy. Niemniej jednak, niektóre zawody, takie jak pracownicy naukowi, nauczyciele czy pracownicy służby zdrowia, cieszyły się pewnymi przywilejami i większą stabilnością zatrudnienia.

Mimo wszystkich trudności, niektórzy ludzie odnajdywali satysfakcję w pracy i znajdowali spełnienie w wykonywanych obowiązkach. Należy pamiętać, że praca była jednym z filarów codziennego życia, a osiągnięcia zawodowe często były traktowane jako źródło prestiżu społecznego. W czasach PRL brakowało jednak elastyczności, samodzielnego podejmowania decyzji i możliwości rozwijania się w wybranym kierunku zawodowym.

Czasy PRL ciekawostki – jak żyło się w czasach PRL-u

Okres Polski Ludowej to czas, który pozostawił wiele ciekawych faktów i wydarzeń. W czasach PRL można było kupić tzw. „tajną prasę”, która była drukowana w podziemiu i przemycana potajemnie do domów. Oprócz tego wiele osób korzystało z nielegalnych radioodbiorników, aby słuchać zagranicznych stacji radiowych, które przekazywały prawdziwe informacje, jak np. Radio Wolna Europa.

Kolejnym ciekawym zjawiskiem było tworzenie nieoficjalnych stowarzyszeń, klubów i organizacji, które działały w opozycji do władz i oficjalnie nie istniały. W dziedzinie rozrywki kino i teatr były bardzo popularne, a filmy takie jak „Człowiek z marmuru” czy „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego stały się kultowe i do dziś cieszą się uznaniem. W czasach PRL powstała również propagandowa telewizja, która oferowała swoim widzom programy związane z kulturą, polityką i rozrywką w duchu myśli partii komunistycznej. Można napisać, że zawsze prawdziwe były programy i informacje sportowe związane z polskimi sportowcami i ich występami szczególnie za granicą, ponieważ przecież rozsławiały komunistyczną Polskę na świecie. Był to okres, w którym pojawiały się pierwsze seriale telewizyjne, a jednym z najbardziej popularnych był „Czterdziestolatek” z Wojciechem Pokorą w roli głównej.

Codzienność w PRL była także niezwykle różnorodna. Większość ludzi mieszkała w blokach mieszkalnych z wielkiej płyty (stoją do teraz), które były często źle wyposażone i niezbyt komfortowe, ale jednocześnie w każdym z nich powstawały małe społeczności, które często ze sobą współpracowały i pomagały sobie nawzajem. W dziedzinie pracy, większość ludzi pracowała w zakładach państwowych, co często wiązało się z niskimi pensjami i brakiem możliwości awansu.

Muzyka była także ważną częścią życia w PRL, a wiele zespołów rockowych i jazzowych stało się kultowymi. Niektóre z nich, takie jak Perfect czy Republika, wciąż cieszą się popularnością. Jednocześnie, w czasach PRL muzyka była często traktowana jako narzędzie propagandy, a władze cenzurowały wiele piosenek i wydarzeń muzycznych.

Ciekawy czas PRL to okres pełen sprzeczności i paradoksów, ale także ciekawych wydarzeń i faktów. Wiele dziedzin życia, od kultury po codzienność, była pod kontrolą władz, ale jednocześnie wiele ludzi znalazło sposoby na radzenie sobie z trudnościami tego okresu i tworzenie własnych sposobów na życie. To też odpowiedź na pytanie jak żyło się w czasach PRL.

Jak ludzie wspominają czasy PRL-u?

Mimo wielu trudności, jakie towarzyszyły życiu w czasach PRL-u, wiele osób z nostalgią wspomina tamte czasy. Często podkreślają one, że wtedy panowała większa równość społeczna i większe poczucie solidarności. Wspominają także o pewnych pozytywnych tradycjach, takich jak regularne spotkania z rodziną czy organizowanie wspólnych imprez w sąsiedztwie. 

Niektórzy z sentymentem wspominają też kino i teatr, które w tamtych czasach były bardziej dostępne finansowo, a często organizowane były darmowe projekcje filmów czy spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Muzyka, zwłaszcza polska, miała wówczas wielu fanów, a wieczory spędzane przy słuchaniu radia były dla wielu osób ważnym elementem codzienności. Mimo niedoborów i braku wielu dóbr materialnych, ludzie pamiętają czas PRL-u jako okres, w którym panowała większa wspólnota i większa aktywność społeczna.

Często w wywiadach z ludźmi, którzy żyli w tamtych czasach słychać mimo wszystko pozytywne słowa i raczej prześmiewcze na temat jak żyło się w PRL-u w nawiązaniu do na przykład kolejek. Jednak trzeba również pamiętać, że był to czas wielkich represji wobec obywateli, którzy próbowali zbudować demokratyczne struktury nowego obecnego państwa.

Zobacz również:

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *