Jak skutecznie zarządzać franczyzą?

jak skutecznie zarządzać franczyzą

Kategoria: Biznes | Autor: Monika Nowicka

Firma, która zakłada sieć franczyzową, może odnieść wiele korzyści – zwiększyć przychody, dotrzeć z ofertą do nowych klientów czy zbudować większą znajomość brandu. Ponosi jednak także ryzyko – nie wie, czy franczyzobiorca będzie wywiązywać się z umowy lub swoimi poczynaniami nie zaszkodzi wizerunkowi marki. Jak skutecznie zarządzać franczyzą, aby system działał bez zarzutów?

Zarządzanie franczyzą – jak to robić?

Franczyzodawca oczekuje, że jego sieć będzie działać bez zarzutów, a franczyzobiorcy wywiążą się z warunków umowy. Ma prawo, a wręcz obowiązek kontrolowania, czy trzymają się ustaleń, ale musi przy tym przestrzegać zasad współpracy biznesowej. Franczyza wymaga odpowiedniego podejścia obu stron umowy. Oto kluczowe reguły, o których należy pamiętać:

  • Przedsiębiorca jest niezależną jednostką i nie należy go traktować jako pracownika. Franczyzie powinny w dużej mierze towarzyszyć partnerskie relacje, w których obie strony dążą do sukcesu.
  • Zarządzanie franczyzą powinno się opierać na zaufaniu. W ramach umowy ustala się pewne zasady prowadzenia działalności, ale nie należy wprowadzać nadmiernej kontroli. Nie powinny jej podlegać wszystkie aspekty działalności.
  • Kontrola musi skupiać się na zapisach umowy. Może dotyczyć, np. kwestii aranżacji wnętrz czy odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie znajomości produktów.

  • Reklama

  • Warto otworzyć się na rozwiązania proponowane przez franczyzobiorcę. Często na tej podstawie wprowadzane są w sieciach istotne zmiany.
  • Należy ustalić, jakie cechy powinni mieć zatrudnieni pracownicy. Wprawdzie to franczyzobiorca powinien znaleźć odpowiednią kadrę, ale jej działalność ma wpływ na renomę całej sieci. Można mu, np. zaoferować pomoc działu HR w wytypowaniu najlepszych kandydatów.
  • Opracowanie systemu szkolenia pracowników. Trzeba ustalić, co mają obejmować, z czego się składać, aby zatrudnieni byli odpowiednio przygotowani. Jednocześnie materiału powinno być na tyle, aby realne było jego opanowanie.
  • Zachowanie spójności w działaniach. Z tym wiąże się zapewnienie dobrej, regularnej komunikacji, wymiany informacji i uwag.

Franczyzodawcy powinni również pamiętać o budowaniu silnej kultury organizacyjnej, która pomoże w jednoczeniu wszystkich jednostek w ramach jednej, spójnej wizji. Tworzenie regularnych spotkań, szkoleń i warsztatów, na których franczyzobiorcy mogą dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami, sprzyja budowaniu zaufania i wspieraniu innowacji. Ważne jest również, aby regularnie monitorować i analizować wyniki poszczególnych jednostek, aby w razie potrzeby wprowadzać korekty i oferować dodatkowe wsparcie. Dobrze funkcjonująca sieć franczyzowa to taka, w której każda jednostka czuje się częścią większej całości, a wszelkie problemy są szybko identyfikowane i rozwiązywane, zanim zdążą negatywnie wpłynąć na całość przedsięwzięcia.

To tylko wybrane kwestie, na które należy zwrócić uwagę, aby skutecznie zarządzać siecią. Warto czytać poradniki franczyzowe, pisane przez specjalistów, gdyż każdy może mieć inne doświadczenia. W wielu przypadkach wyciągnięte z tego wnioski potrafią uchronić przed popełnieniem poważnych błędów i poniesieniem wysokich kosztów. Im starsza sieć, tym zazwyczaj bardziej dopracowane są takie aspekty. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *