Język:

Sektor finansowy i rynek kapitałowy w Polsce: bilans i perspektywy

Ostatnie 25 lat to wielkie zmiany w polskim sektorze finansowym i szybki rozwój rynku kapitałowego. Polacy mają konta bankowe i karty kredytowe, inwestują na giełdzie, masowo robią przelewy elektroniczne, są otwarci na innowacje. Kryzys gospodarczy na świecie ujawnił jednak różne niedociągnięcia tego sektora i wzbudził wątpliwości, m.in. do przejrzystości rynków finansowych. Wpłynął także na spadek zaufania społecznego, m.in. do branży bankowej i ubezpieczeniowej.

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK zainicjował szeroką dyskusję wśród polskich decydentów o kondycji i perspektywach rozwoju sektora finansowego w Polsce w najbliższych latach. Doskonałą okazję stwarza jubileusz 25 lat warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 

  • Jak polscy menedżerowie i liderzy postrzegają dziś rynek kapitałowy i finansowy?
  • Jaka jest wiedza konsumentów o instrumentach finansowych i trendach? 
  • Jakiego typu działania są potrzebne, aby odbudować zaufanie społeczne do instytucji tego sektora? Co podpowiadają badania opinii publicznej?

Debata otwierająca projekt odbyła się 29 stycznia 2016 r. w Klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie. Kolejne etapy projektu to dyskusje „okrągłego stołu” poświęcone poszczególnym segmentom rynku oraz czynnikom wpływającym na przyszłość sektora finansowego w Polsce. Wnioski i rekomendacje z tych spotkań zostaną włączone do specjalnej publikacji którą ośrodek THINKTANK zaprezentuje jesienią br. na otwartej konferencji podsumowującej cały projekt.

Kolejne etapy projektu:

29.01.2016  Debata otwierająca projekt "Sektor finansowy i rynek kapitałowy w Polsce: bilans i perspektywy" (RAPORT Z BADANIA: Polacy o instytucjach i produktach finansowychRELACJA z dyskusji);

10.03.2016  Okrągły stół „Sektor bankowo-pożyczkowy – rozwój czy zastój?”; (PROTOKÓŁ UZGODNIEŃKOMENTARZ MARIUSZA GRENDOWICZA)

18.04.2016  Okrągły stół „Polacy a inwestowanie. Giełda i inne formy lokowania kapitału”; (PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ, KOMENTARZ JANUSZA DEDO)

18.05.2016  Okrągły stół "Innowacje w sektorze finansowym - gdzie będziemy za 10 lat?"; (PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ)

28.06.2016  Okrągły stół "Ubezpieczenia i inne formy długofalowego planowania"; (PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ)

10.2016       Konferencja podsumowująca projekt.