Język:

Obywatele obywatelom

Obywatele-obywatelom – jak zmienialiśmy Polskę przez ostatnie 5 lat.

Konferencja podsumowująca wdrażanie Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter szczytu obywatelskiego i adresowane będzie do sektora pozarządowego i instytucji z otoczenia 3 sektora: JST, ich związków i stowarzyszeń, administracji rządowej, partnerów społecznych.

 Podczas wydarzenia odbędą się targi organizacji i instytucji dofinansowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego.

 Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Możliwy jest zwrot kosztów dojazdu*.  

 

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:
http://swissgrant.pl/ 
http://projektyobywatelskie.pl/?q=pl

 

WSTĘPNY PROGRAM:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:10 Otwarcie konferencji - dr Mateusz Halicki, Prezes Ecorys Polska;

10:10-11:45 Fundusze dla Polski – podsumowanie i perspektywy na przyszłość - SALA RZYM:

                  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – podsumowanie - Ambasador Andrej Motyl, Ambasada Szwajcarii w Polsce;

                    Grant Blokowy SPPW w Polsce – statystyki, krótkie podsumowanie - Izabela Barczyk-Olszewska, Dyrektor

                    Grantu Blokowego SPPW, Ecorys Polska; 

                  Grant Blokowy SPPW w Polsce – ewaluacja -  prof. dr hab. Jan Garlicki, prezes Centrum Badań Marketingowych INIDCATOR;

                  dr Tomasz Godlewski, dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Marketingowych Febus;

                    Współpraca polskich i szwajcarskich instytucji/JST - Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska;

                    Środki publiczne wspierające społeczeństwo obywatelskie w Polsce -podsumowanie i perspektywaRafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich;

11:45-12:15 Wręczenie nagród (konkurs na najlepszy projekt FOP + konkurs na inicjatywę młodzieżową) - SALA RZYM

12:15-12:30 Przerwa kawowa.

12:30-13:30 Panel dyskusyjny (sesje równoległe do wyboru) 

                  1. Czy środki publiczne wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego? - SALA LONDYN A

                  (moderator: Paweł Oksanowicz, ośrodek THINKTANK).

                  Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”;

                  dr hab. Marek Kozak, Uniwersytet Warszawski;

                  Rafał Dymek, Polska Fundacja imienia Roberta Schumana.

 

                  2. Czy działania kontrolne NGO mają znaczenie? - SALA LONDYN B

                 (moderator: Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna).

                  Bartosz Pilitowski, Fundacja Court Watch Polska;

                  dr Jarosław Zbieranek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

                  Sławomir Stalmach, Polsat News 2 i Wspólnota;

 

                  3. Czego możemy nauczyć się od partnerów z Zachodu? - SALA LONDYN C

                  (moderator: Mateusz Werpachowski, European Research & Development Advisers).

                  Leszek Drogosz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities”;

                  Dawid Lasek, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska;  

                  Grażyna Gilewicz, Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego Województwa Lubelskiego;

13:30-14:30 Obiad.

14:30-15:30 Panel dyskusyjny (sesje równoległe do wyboru):

                  1. Czy bycia obywatelem można się nauczyć? - SALA LONDYN A

                  (moderator: Paweł Oksanowicz, ośrodek THINKTANK).

                  Grzegorz Kuszek, Stowarzyszenie Ruch Wspierania inicjatyw Społecznych U'RWIS;

                  Jacek Mech, Polski Instytut Filantropii;

                  Dariusz Lasocki, radca prawny, radny dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;

 

                  2. Czy JST potrzebują NGO i czy NGO potrzebują JST? - SALA LONDYN B

                  (moderator: Romana Krzewicka, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego).

                  Piotr Choroś, Urząd Miasta Lublin;

                  Olesya Malyugina, Fundacja Inna Przestrzeń;

                  Aleksandra Dębska-Cenian, Gmina Gdynia;

 

                  3. Czy obywatele mają/mogą mieć realny wpływ na politykę publiczną? - SALA LONDYN C

                  (moderator: Jan Śpiewak, Miasto jest Nasze).

                  Agata Dąmbska, Forum Od-Nowa;

                  Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo; 

                  Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich;

                  Jan Grabiec, Poseł na Sejm RP;

 15:40-16:00 Zaprezentowanie wniosków z dyskusji przez wszystkich moderatorów - SALA RZYM

                   Podziękowanie i zaproszenie na część artystyczną – dr Mateusz Halicki, Prezes Ecorys Polska;

16:00-19:30 Koktajl i występ artystyczny - SALA RZYM

                    Występ zespołu Big Band Mundana.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

 

Zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w konferencji w dniu 27.11.2015 podsumowującej realizację Grantu Blokowego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

• Maksymalna wartość poniesionych kosztów podróży, która podlega refundacji: 100,00 zł;

• W celu uzyskania zwrotu kosztów podróży należy przedstawić wypełniony i podpisany Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika konferencji w dniu 27.11.2015 – oryginał (wg załączonego wzoru);

• W przypadku podróży publicznym środkiem transportu konieczne jest przedstawienie oryginałów biletów;

• Wypełniony Wniosek należy przekazać organizatorom na zakończenie konferencji lub przesłać na adres: THINKTANK sp. z o.o., ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa – z dopiskiem refundacja kosztów podróży na konferencję w dniu 27.11.2015, z tym że data wpływu Wniosku nie może przekroczyć 7 dni (kalendarzowych), liczonych od daty zakończenia  konferencji;

• Warunkiem zwrotu kosztów podróży jest złożenie podpisu na liście obecności na przedmiotowej konferencji ;

• Zwrot kosztów podróży dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we Wniosku w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego Wniosku wraz z załącznikami (jeśli dotyczy).