Język:

Konferencja i Dialog Obywatelski

                            

 

Konferencja i Dialog Obywatelski „Kanada  Unia Europejska. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA)rok praktycznych doświadczeń


14 września 2018 (piątek), 10:00-15:30, sala im. Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa)

 


 

Conference and Citizens' Dialogue "Canada – European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA): one year of practical experience"


September 14, 2018 (Friday), 10:00 - 15:30, Grazyna Gesicka Room of the Ministry of Investment and Economic Development (Wspólna 2/4, Warsaw)

 

 

AGENDA:

09:00-10:00    Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00-11:30    Sesja otwierająca Dialog Obywatelski

Moderator: Paweł Oksanowicz, dziennikarz radiowy i telewizyjny

 • Powitanie gości przez moderatora Pawła Oksanowicza
 • Wystąpienie Ignacio Garcia Bercero, Dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej
 • Wystąpienie Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 • Wystąpienie Jeremy Wallace, Chargé d’affaires Ambasady Kanady w Polsce
 • Moderowana sesja pytań i odpowiedzi

11:30-11:45    Przerwa kawowa

11:45-13:00    Sesja II
Informacje praktyczne od ekspertów

Moderator: Małgorzata Bonikowska, THINKTANK

 • Korzyści dla przedsiębiorców płynące z wdrożenia CETA – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Jak robić biznes z Kanadą? – Francis Dorsemaine, Radca Handlowy Ambasady Kanady w Polsce
 • Reguły pochodzenia w ramach CETA i system zarejestrowanych eksporterów REX – Ministerstwo Finansów
 • Sposób na ekspansję – oferta PAIH – Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
 • Wsparcie przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego w wejściu na rynek kanadyjski – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

13:00-14:00   Sesja III Praktyczne doświadczenia biznesowe związane
    z CETA

Moderator: Małgorzata Bonikowska, THINKTANK

 • Aspekty kulturowe: różnice i podobieństwa w prowadzeniu biznesu między Polską a Kanadą – Eileen Gricuk, Dyrektor Wykonawcza w Polsko-Kanadyjskiej Izbie Gospodarczej
 • Aspekty logistyczne eksportu do Kanady – Łukasz Onyszczuk, Raben Polska Logistics Sea & Air
 • Wystąpienie firma 1
 • Wystąpienie firma 2

14:00-14:10    Uwagi podsumowujące

14:10-15:30    Lunch & Networking

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski.

Webstreaming będzie dostępny na profilu Przedstawicielstwa KE w Polsce na Twitterze – @EUinPL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA:

09:00-10:00    Registration of participants and welcome coffee

10:00-11:30    Opening Session – Citizens' Dialogue

Moderator: Paweł Oksanowicz, radio and television journalist

 • Welcome by moderator Paweł Oksanowicz
 • Speech by Ignacio Garcia Bercero, Director, Directorate-General for Trade, European Commission
 • Speech by Tadeusz Kościński, Undersecretary of State, Ministry of Entrepreneurship and Technology
 • Speech by Jeremy Wallace, Chargé daffaires, Embassy of Canada to Poland
 • Moderated Q&A session

11:30-11:45    Coffee break

11:45-13:00    Session II – Practical advice from experts

Moderator: Małgorzata Bonikowska, THINKTANK

 • Benefits for entrepreneurs resulting from CETA – Ministry of Entrepreneurship and Technology
 • Doing Business with Canada – Francis Dorsemaine, Senior Trade Commissioner, Embassy of Canada to Poland
 • Rules of origin in the frame of CETA and the Registered Exporter System (REX System) – Ministry of Finance
 • Effective expansion – offer by PAIHPolish Investment and Trade Agency (PAIH)
 • Support for agricultural and food sector entrepreneurs entering Canadian market – National Center for Agricultural Support (KOWR)

13:00-14:00     Session III – Practical Business Experiences with CETA

Moderator: Małgorzata Bonikowska, THINKTANK

 • Cultural Aspects: Differences & similarities of doing business with Canada – Eileen Gricuk, Executive Director, Polish Canadian Chamber of Commerce
 • Logistic implications of exporting to Canada – Łukasz Onyszczuk, Raben Polska Logistics Sea & Air
 • Practical experience 1 (Polish company)
 • Practical experience 2 (Polish company) 

      14:00-14:10    Closing remarks

14:10-15:30    Lunch & NetworkingSeats are limited and the conference will be filled on a first-come-first-served basis.

Admission is free of charge.  Simultaneous interpretation into Polish and English will be provided.

Webstreaming will be available on the EC Representation’s profile on Twitter – @EUinPL.

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY/ REGISTRATION FORM:

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ze zgadzasz się na ich użycie Polityka prywatności