Język:

rejestracja

kapitał społeczny


 

 

 


 

KAPITAŁ SPOŁECZNY. KONCEPT NAUKOWY CZY DŹWIGNIA WZROSTU GOSPODARCZEGO?

11 października 2017, godz. 10:00-12:00

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, Warszawa

 

W codziennym życiu dochodzi do niezliczonej ilości interakcji międzyludzkich. Jedni świadczą pracę i zarządzają, inni angażują się w działalność pro publico bono. W każdym przypadku dochodzi do jakiegoś współdziałania z innymi ludźmi. Nagromadzone w długim okresie efekty zewnętrzne interakcji społecznych i ekonomicznych, w postaci zaufania i norm współpracy, stanowią definicję kapitału społecznego. Czy można wpłynąć na budowę kapitału społecznego? Czy jest on warunkiem rozwoju gospodarczego?

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja wyników badania „Problemy i wyzwania w organizacjach - znaczenie kapitału społecznego” zrealizowanego na zlecenie House of Skills, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Komitetu Dialogu Społecznego. W części dyskusyjnej eksperci będą rozmawiać na temat poziomu świadomości w zakresie kapitału społecznego wśród pracowników oraz o jego znaczeniu w funkcjonowaniu społeczeństwa i wpływu na gospodarkę.

Warsztat będzie wstępem do szerszej dyskusji o przemianach społecznych, która odbędzie się podczas 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki w Warszawie.

AGENDA WYDARZENIA:

moderator: Justyna Dżbik-Kluge, dziennikarka, Radio ZET

09:30 - 10:00

Rejestracja, powitalna kawa

10:00 - 10:05

Przywitanie

10:05 - 10:15

Słowo wstępne
Maciej Witucki, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

10:15 - 10:40

Prezentacja wyników badania „Problemy i wyzwania w organizacjach - znaczenie kapitału społecznego”
Ewa Kastory, Senior Partner, House of Skills

10:40 - 11:30

Dyskusja panelowa: Czy warto inwestować w kapitał społeczny?


prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, socjolog, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Ewa Kastory, Senior Partner, House of Skills 

Jacek Kowalski, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego KIG, członek zarządu ds. zasobów ludzkich Orange Polska

Artur Nowak-Gocławski, założyciel i szef biznesowej Grupy ANG oraz Fundacji Będę Kim Zechcę

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członki zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11:30 - 11:40

Pytania z sali

11:40 - 12:00

Rozmowy kuluarowe

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

{uniform form=82/}

 

 

więcej >

akcjonariat-pracowniczy


 

 

 

 

AKCJONARIAT PRACOWNICZY. CZY POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA SĄ GOTOWE?

14 września 2017, godz. 10:00-12:00

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, Warszawa

 

Pracownicy mogą mieć większy wpływ na rozwój i przyszłość firm, a przede wszystkim czerpać z tego zyski finansowe – to główna idea akcjonariatu pracowniczego. Czy jednak włączanie pracowników w różne formy współwłasności to dobry mechanizm do łagodzenia ryzyka biznesowego oraz do generowania wartości firm? Czy demokratyzacja własności firm zwiększa zaangażowanie pracowników i ich odpowiedzialność za jej losy?  

Podczas spotkania odbędzie się debata z udziałem ekspertów oraz prezentacja założeń społecznego projektu ustawy o akcjonariacie pracowniczym. 

Warsztat będzie wstępem do szerszej dyskusji na temat akcjonariatu pracowniczego, która odbędzie się podczas 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki w Warszawie.

AGENDA WYDARZENIA:

moderator: Justyna Dżbik-Kluge, dziennikarka, Radio ZET

 

 

09:30 - 10:00

Rejestracja, powitalna kawa

10:00 - 10:15

Przywitanie
Maciej Witucki, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

10:15 - 10:40

Prezentacja założeń społecznego projektu ustawy o akcjonariacie pracowniczym
Krzysztof Ludwiniak, Prezes Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego

10:40 - 11:20

Dyskusja panelowa: Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na akcjonariat pracowniczy?

Armen Artwich, Zastępca Dyrektora Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju


Marek Kłoczko, Wiceprezes-Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Krzysztof Ludwiniak, Prezes Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego 

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Uniwersytet Jagielloński, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Maciej Witucki, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

11:20 - 11:40

Pytania z sali

11:40 - 12:00

Rozmowy kuluarowe

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

{uniform form=81/}

 

 

więcej >

Ankieta oceny Sesji Dialogu 2017

Ankieta dla uczestników Sesji Dialogu „Miasta Przyszłości”

19.04.2017 r.

 

Dziękujemy za udział w Sesji Dialogu – Miasta Przyszłości! 

Chcielibyśmy spytać o Pani/Pana o opinię na temat tego wydarzenia, oraz o to, czy warto organizować je co roku. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną – najlepiej jak najbardziej szczerą!

 

{uniform form=74/}

 

więcej >

Miasta Przyszłości 2017

Miasta Przyszłości 2017

Sesja Dialogu 

i wręczenie nagród w corocznym rankingu liderów samorządu

prowadzonym przez ośrodek THINKTANK

ZAPRASZAMY 

19 kwietnia 2017 r.

Łódź

 

Projekt „Miasta Przyszłości”, realizowany przez THINKTANK od 5 lat, to unikatowa w Polsce platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów. 

Najważniejszym elementem projektu jest coroczna Sesja Dialogu. Umożliwia samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach zawodowych oraz dyskusję z interesariuszami przy „okrągłym stole. Nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni. Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze. Warsztaty poświęcone optymalizacji zarządzania miastem, podczas których uczestnicy pracować będą nad strategiami samorządów, będą szansą skonsultowania bieżących i planowanych działań oraz poznania najnowszych rozwiązań ze świata biznesu, których zastosowanie może przynieść miastom wymierne korzyści. Uczestnicy otrzymają potwierdzający udział w warsztatach certyfikat.  

Ranking liderów samorządowych nagradza prezydentów miast, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego przywództwa. Brane jest pod uwagę kilkadziesiąt kryteriów.

Partnerami wydarzenia są Siemens, Deloitte, Miasto Koluszki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Bionanopark, Loft Aparts, Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa, Phenohorizon, Łódzki Obszar Metropolitalny, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Klub 500 - Łódź, Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Delia Cosmetics, Eurobuild CEE, Trybeco.

 

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Forum Od-nowa i Centrum Stosunków Międzynarodowych. 

Wydarzenie objęte Patronatami Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi.

Data i miejsce: 19 kwietnia 2017, Bionanopark (ul. Dubois 114/116, Łódź)

Zapraszamy do rejestracji na to wyjątkowe wydarzenie!

 

Szczegółowa agenda i opis poszczególnych części dostępny jest na stronie miastaprzyszlosci.pl

 

*Rejestracja na wydarzenie oznacza rezerwację miejsca na wydarzeniu dla danej osoby i wystawienie faktury VAT w ciągu 14 dni od daty rejestracji dla wszystkich osób, które rejestrują się w opcji płatnej. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym. 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

{uniform form=73/}

więcej >

CETA

Sesja informacyjna „CETA w praktyce”
26 stycznia 2017, 10:30-14:30, sala im. Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4,
Warszawa)

Information session “CETA in practice”
26th of January 2017, 10:30am-2:30pm, Grażyna Gęsicka's Meeting Room in the Ministry of Economic Development (ul. Wspólna 2/4, Warsaw
)

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY/ REGISTRATION FORM:

{uniform form=69/}