Język:

Muzeum Utracone 2018

Królewski Sen
18 - 19 maja 2018

Zapraszamy na tegoroczny pokaz Muzeum Utraconego! W tym roku zaprezentowane zostaną losy dzieł z kolekcji ostatniego króla polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Te pieczołowicie wybierane i zamawiane w całej Europie przez samego króla jak i jego licznych wysłanników, zgodnie z planem przygotowanym przez najważniejszego królewskiego doradcę Marcello Bacciarellego dzieła, miały być jednym z narzędzi w dążeniu króla aby "uczynić kraj (…) rządnym, szczęśliwym i poważanym”. Symbolem królewskich marzeń o państwie idealnym, nowoczesnym i suwerennym miał stać się Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

W tym roku pokazy główne organizowane są w 5 miastach: Kraków, Warszawa, Poznań, Toruń, Gdańsk. 

Więcej informacji tutaj.