Język:

Globalna Firma

O PROGRAMIE

Cele programu to:

 • Zwiększenie zainteresowania polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, poszerzaniem skali działalności i wychodzeniem za granicę.
 • Wzrost profesjonalizacji polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie prowadzenia działalności międzynarodowej; eksportu i inwestycji na rynkach zagranicznych.

 • Poprawa efektywności polskiego systemu wsparcia ekspansji zagranicznej oraz dyplomacji gospodarczej.


Program realizuje je poprzez:

 • Przybliżanie firmom specyfiki poszczególnych rynków i możliwości ekspansji na nie (ze szczególnym uwzględnieniem rynków perspektywicznych); publikację raportów, opracowań i dossiers oraz realizację webinariów.

 • Gromadzenie i popularyzację studiów przypadku ekspansji polskich firm i zarządzania firmą działającą na rynkach międzynarodowych.

 • Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami już prowadzącymi ekspansję oraz rozpoczynającymi ją (promocja najlepszych praktyk i rozwiązań w ramach Klubu Globalnej Ekspansji).

 • Prowadzenie dialogu pomiędzy firmami a administracją publiczną na temat narzędzi i metod wspierania ekspansji zagranicznej oraz ich optymalizacji.

 • Inspirowanie debaty publicznej o metodach zwiększenia ekspansji zagranicznej polskich firm jako elemencie nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego i polityki rozwoju polskiej gospodarki.

 • Prowadzenie badań dotyczących metod i podejść do ekspansji zagranicznej w polskich firmach, monitoring najlepszych rozwiązań stosowanych w tym zakresie na świecie.
więcej >

DZIAŁANIA

W ramach programu GLOBALNA FIRMA ośrodek analityczny THINKTANK wraz z partnerami programu prowadzi następujące aktywności i projekty:

 • Spotkania Klubu Globalnej Firmy: seria merytorycznych spotkań, służących dyskusji o kompetencjach działania w otoczeniu globalnym, z udziałem firm prowadzących ekspansję i rozpoczynających ją.

 • Regularne dyskusje i „okrągłe stoły” liderów firm z liderami administracji publicznej na temat systemu wsparcia ekspansji firm i budowy marki Polski w świecie oraz przekazywanie administracji rekomendacji  i wniosków co do sposobów wsparcia.

 • Badania firm wychodzących za granicę i gromadzenie feedbacku od firm dotyczącego różnych aspektów wsparcia ekspansji.

 • Webinaria, dotyczące warunków działania na poszczególnych rynkach; publikacja analiz i raportów.

 • Debaty, dyskusje i konferencje poszerzające wiedzę menedżerów firm o rynkach zagranicznych i warunkach działania na nich

 

więcej >

THINKTANK Dossier: Polska - Afryka

Afryka jako kontynent szans dla europejskich firm
Program „Go Africa” uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki zachęca polskie firmy do bliższej współpracy gospodarczej z krajami tego kontynentu. Przedsiębiorstwa z rozwijających się krajów afrykańskich mogą znaleźć w Polsce dostawców produktów o europejskich standardach za rozsądne ceny, a także inwestorów - sojuszników w zarządzaniu zmianą i budowaniu w ich państwach klimatu przedsiębiorczości. Dossier analizuje potencjał rynków afrykańskich.


Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

THINKTANK Dossier: Polska - Tajlandia

Kraje sukcesu, liderzy zmian, potencjał współpracy
Polska i Tajlandia to starzy znajomi, ale powinni spojrzeć na siebie w nowy sposób. Oba kraje odniosły w ostatnich latach duży sukces rozwojowy. Oba mają duże aspiracje gospodarcze i polityczne. Polska może być nową bramą dla tajskich firm do Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej, a Tajlandia – „punktem startu” ekspansji polskich firm w Azji w Południowo-Wschodniej. Dossier prezentuje potencjał współpracy pomiędzy oboma rynkami.


Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

THINKTANK Dossier: Polska-Kazachstan 2013

Rynek o dużym potencjale dla polskich firm
Ministerstwo Gospodarki RP wskazało Kazachstan jako jeden z pięciu rynków perspektywicznych dla polskich przedsiębiorstw – wielkość i tempo rozwoju kazachstańskiego rynku stwarzają bowiem polskim firmom duże możliwości eksportowe. Na najbliższe dwa lata zaplanowano działania wspierające eksport i inwestycje na ten rynek, a także zwiększające poziom wiedzy o Kazachstanie. Tworzy to szanse na zacieśnianie współpracy gospodarczej między oboma krajami.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Kwestie do debaty: samorządowy wymiar polityki zagranicznej

Polska polityka zagraniczna ma wielu graczy
Aktorami polskiej polityki zagranicznej, również gospodarczej, nie są tylko agendy rządowe. Tworzą ją również samorządy, NGO’s, uczelnie i inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa. Raport jest pierwszą w Polsce próba opisania stanu debaty na temat samorządowego i obywatelskiego wymiaru polityki zagranicznej, zainicjowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zawiera również rekomendacje dotyczące kooperacji by dyplomacja miała lepsze rezultaty.Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

THINKTANK Dossier: Polska-Kazachstan 2012

Ministerstwo Gospodarki zachęca do poznania lepiej Kazachstanu
Kazachstan jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków Azji Centralnej. Ministerstwo Gospodarki RP wskazuje go jako jeden z pięciu perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu. W dwujęzycznym, rosyjsko-polskim Dossier THINKTANK Kazachstan – Polska analizujemy strategię rozwoju tego kraju i możliwości rynkowe, jakie stwarza on dla przedsiębiorstw, począwszy od produktów spożywczych po zaawansowane zielone technologie.


Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

THINKTANK Dossier: Indie

Co Indie myślą dziś o świecie i co to znaczy dla Europy i Polski?
Dossier opracowane przez ekspertów THINKTANK dotyczące kierunków  rozwoju Indii jako globalnego mocarstwa oraz strategicznych relacji między Indiami a UE oraz Indiami a Polską. Analiza opublikowana w języku angielskim zawiera teksty kilkunastu ekspertów i praktyków z Indii i Polski, m.in. byłego prezydenta Indii Abdula Kalama. Dossier przedstawia również obszary rozwijania współpracy politycznej i gospodarczej między Polska ą Indiami.


Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Jak zagrać o globalną półkę?

Autor: Adam Kiciński
Międzynarodowa ekspansja firmy wcale nie musi wiązać się z gigantyczną infrastrukturą czy dużym kapitałem. Ważniejsze jest początkowe założenie, że produkt będzie miał globalną jakość. CD Projekt RED odniósł globalny sukces na nowym rynku gier zakładając globalną skalę działania i określając że jego przewagą konkurencyjną będzie umiejętność szybkiego dostrzegania trendów i reagowania na nie oraz obsesyjna dbałość o wysoką jakość produktu.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Pokonać lęk przed obcym

Autor: Andrzej Szumowski
Eksport, inwestycje i handel zagraniczny to mają nie tylko wymiar handlowy – to także zderzenie z inną kulturą, tradycją i postrzeganiem biznesu. Może się wydawać, ze w zglobalizowanym świecie różnice kulturowe tracą na znaczeniu. Jest jednak przeciwnie. Elementem międzykulturowej etykiety jest dobra wiedza o tym, co jest tematem niezręcznym i jakich wątków nie poruszać, by nie stracić twarzy lub nie narazić na to partnera biznesowego.

 

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Marketing dopasowany do lokalnych oczekiwań

Autor: Mikołaj Placek
Firmy wychodzące za granicę popełniają często błąd kopiując strategię marketingową, która sprawdziła się na głównym rynku. Oknoplast zastosował w krajach gdzie jest obecny inne podejście. Wzmocnił główne pozycjonowanie „eksperckiego produktu wysokiej jakości” dodatkowymi wyróżnikami marki, innymi na każdym rynku (np. technologia, design, funkcjonalność). We Włoszech do pozycji wicelidera firmę wywindował sponsoring drużyny Inter Mediolan.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Od cappuccino do globalnego innowatora

Autor: Adam Mokrysz, Katarzyna Mokrysz
Trzy lata po wprowadzeniu w 1992 t. na polski rynek cappuccino, firma Mokate eksportowała swoje produkty do 30 krajów. Dziś 1,2 tys. produktów Mokate trafia do 70 państw. Sześć z dziewięciu zakładów działa poza granicami Polski. O powodzeniu ekspansji zdecydowały przede wszystkim innowacja produktowa, nowoczesny model biznesowy polegający na sprzedaży całego wachlarza produktów detalicznych i B2B oraz tworzenie lokalnych sieci sprzedaży.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Polski potencjał ekspansji. Co widzą ekspaci? (3)

Autor: I. Emami, M. Krzysztoszek, M. Łyżwa, A. Małecki, C. Murphy, G. Schäfer, A. Wójcik, K. Żurek
Mało kto zna Polaków tak dobrze jak zagraniczni inwestorzy. Warto przejrzeć się w tym lustrze, może ono bowiem pokazać, w którym miejscu trzeba się zmienić. Menedżerowie firm inwestujących w Polsce dostrzegają pozytywne cechy Polaków takie jak adaptacyjność, entuzjazm, kreatywność i elastyczność. Zauważają też cechy, które mogą przeszkadzać w ekspansji: wąski horyzont eksportowy,  niechęć do innowacji i słaby marketing produktów za granicą.

 

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Samorząd pomaga czempionom

Autor: Dariusz Ostrowski, Ewa Kaucz
Potencjał eksportowy polskich firm może wspierać dyplomacja centralna, ale także samorządowa. Kluczowe jest dobre rozpoznanie potrzeb eksporterów i stworzenie im przestrzeni dialogu z miastem lub regionem. Program „Polski Czempion”, zainicjowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa oczekują wsparcia w bardzo konkretnych wymiarach, m.in. w procesach rekrutacyjnych, brandingu, marketingu i networkingu.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Strategia ekspansji eksportowej. 8 kluczowych zagadnień.

Autor: Janusz Płocica
Skuteczna ekspansja wymaga opracowania dobrej strategii i przygotowania się do międzynarodowej działalności. Kluczowym zagadnieniem jest wybór metody ekspansji. Projektując w 2006 r. swoje wyjście poza Polskę, Zelmer stworzył strategię odpowiadającą na osiem dylematów związanych z ekspansją. Określała ona nie tylko kierunki i sposób ekspansji oraz źródła jej finansowania, ale także sposób przygotowania pracowników do działania w innym modelu.

 

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

KGHM otworzył okno możliwości dla polskich firm

Autor: Herbert Wirth
Duże akwizycje polskich firm za granicą, których przykładem był zakup kanadyjskiej firmy Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź SA, otwierają wielu podwykonawcom i dostawcom możliwości działania poza Polską. W przypadku KGHM możliwości te dotyczą przede wszystkim firm z sektora górniczego i wydobywczego, ale również innych firm inżynieryjnych i projektowych oraz szkół i ośrodków akademickich. KGHM chce wspierać te firmy w wychodzeniu za granicę.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Nowa dyplomacja ekonomiczna

Autor: Paweł Zerka
Dyplomacja ekonomiczna przeżywa na całym świecie renesans. Wykorzystywanie politycznych kontaktów do promocji krajowej gospodarki to pomysł wielu przywódców na to, jak powrócić na arenę międzynarodową i odzyskać pozycję gospodarczą utraconą w wyniku kryzysu. Punktem wyjścia do nowoczesnej dyplomacji powinno być uporządkowanie, usystematyzowanie i scentralizowanie wsparcia oraz odbudowa prawdziwego dialogu między polityką a biznesem.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Oprócz inwestycji zagranicznych wspierajmy ekspansję polskich firm

Autor: Ryszard Petru
Państwo od wielu lat robi wiele, aby zachęcać inwestorów zagranicznych do obecności w Polsce. Ale dla polskiego rozwoju gospodarczego duże znaczenie ma również ekspansja polskich firm za granicą. Państwo powinno ją silniej wspierać. Dyplomacja gospodarcza musi zmienić swój model działania. Powinna być znacznie bardziej wyczulona na potrzeby firm – polskich czempionów na rynkach zagranicznych. Dziś takie wsparcie istnieje tylko w  teorii.

 

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Wsparcie ekspansji zagranicznej firm. Potrzebna aktualizacja.

Autor: dr Małgorzata Bonikowska, Paweł Rabiej, Kazimierz Żurek
Polskie firmy działające za granicą powinny koncentrować się przede wszystkim na rynkach bliskich, takich jak Niemcy, Rosja czy Ukraina – wynika z badania przeprowadzonego przez THINKTANK. Firmy uważają przy tym, że pomoc instytucji publicznych jest niepełna. Oferowany system wsparcia wymaga aktualizacji, a jego ważnym elementem powinien stać się regularny dialog administracji i biznesu, który pomoże wypracować najlepsze praktyki wsparcia.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Jaki kierunek ekspansji zagranicznej polskich firm?

Autor: Krzysztof Domarecki
Globalna rywalizacja oznacza w istocie rywalizację na wielu rynkach lokalnych równolegle.  Ekspansja zagraniczna polskich firm wymaga więc realistycznej odpowiedzi na pytanie, na jakich właściwie rynkach polskie firmy mogą skutecznie konkurować i jak może je w tym wspierać państwo. Krzysztof Domarecki, szef SELENA SA - jednego z niewielu globalnych polskich przedsiębiorców - kreśli założenia strategii gospodarczej „Polska fabryką Europy”.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Tajlandia: Indochiński łącznik

Otwarte drzwi do rynku ASEAN
Tajlandia jest w Polsce dobrze kojarzona głównie za sprawą turystyki, tajskiej kuchni i egzotyki ujętej w oficjalnym haśle promocyjnym tego kraju: „Amazing Thailand”. Mniej jest znana z imponujących osiągnięć gospodarczych ostatniej dekady (wzrost i zmiany społeczne) oraz z tego, że odgrywa kluczową rolę w integracji 10 krajów ASEAN. Ekspedycje THINKTANK przedstawiają w pigułce przeszłość, historię, kulturę  i współczesność Tajlandii.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Współczesna tożsamość Indii

Porządek w chaosie: Wielkie Święto Dzbana
„Incredible India” to nie tylko chwytliwy slogan, zachęcający turystów do odwiedzenia tego liczącego ponad miliard mieszkańców subkontynentu. Indie wydają się krajem niesamowitym większości videshi (obcokrajowców), ale często i samym Hindusom. Można się o tym przekonać podczas  Maha Kumbh Mela obchodzonego w Allahabadzie. Święto to jest  uznawane za największe zgromadzenie religijne świata. Jest również okazją, by przyjrzeć się tożsamości Indii.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Iran: Modernizacja bez rewolucji

Dziś to w Iranie wczoraj, tyle że jutro
Społeczeństwa zachodnie, w tym Polska, postrzegają Islamską Republikę Iranu przez pryzmat wyrywkowych informacji, pełnych stereotypów i obaw. Iran to terroryzm, więc źli ludzie. Iran to fundamentalizm islamski – a więc zacofanie. To obowiązkowy hidżab (chusta) – czyli podporządkowanie kobiet mężczyznom. Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej złożona. Iran jest nowoczesnym islamskim społeczeństwem w trakcie ciągłej transformacji.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

więcej >

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ze zgadzasz się na ich użycie Polityka prywatności