Język:

Dyskusja "How to start in China?"

3 lipca 2017, Spotkanie z cyklu Globalizacja

THINKTANK wraz z Business Link Poland zorganizował kolejne spotkanie z Cyklu Globalizacja "How to start in China" dla społeczności THINKTANK Society i Business Link. Gośćmi specjalnymi spotkania byli dr Krzysztof Senger, Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Bo Ji, mówca biznesowy, prodziekan i Chief Representative Cheung Kong Graduate School of Business. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jakie branże rozwijają się w Chinach najszybciej, jakie są perspektywy i korzyści prowadzenia biznesu w tym kraju oraz jak polskie firmy mogą wejść na ten nieznany rynek.