Język:

    PUBLIKACJE

Raport THINKTANK i IWP
Raport THINKTANK i IWP

Proces projektowania innowacyjnych produktów i usług
Nie ma produktów i usług, które nie zostały zaprojektowane: różni je tylko to, czy zostały zaprojektowane świadomie czy nie. Od jakości procesu projektowania i konsekwencji w przestrzeganiu go zależy jakość oferty firmy, a więc jej przewaga konkurencyjna. Raport ośrodka THINKTANK i IWP opisuje z różnych perspektyw wysoki jakościowo proces projektowania, omawia jego etapy i warunki efektywnej współpracy firmy z zespołem projektowym.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i IWP
Raport THINKTANK i IWP

Umiejętności kreatywnego menedżera
Branżę kreatywną tworzą ludzie z wielu dyscyplin: nauki, inżynierii, edukacji, programowania komputerowego, sztuki, architektury, designu, mediów. Charakteryzuje ich to, że w pełni angażują się w proces twórczy. Raport jest poświęcony rozwijaniu umiejętności menedżera kreatywnego i znaczeniu kreatywności. Omawia także szanse, jakie wykorzystanie wzornictwa stwarza przedsiębiorcom. Raport jest elementem projektu IWP Zaprojektuj Swój Zysk.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i PKPP Lewiatan
Raport THINKTANK i PKPP Lewiatan

Różnorodność: nowe wyzwanie dla państwa i firm
Parytety i równe szanse kobiet i mężczyzn – te hasła nabierają obecnie realnych kształtów. Władze państw i zarządy firm wprowadzają regulacje, które pomagają kobietom w pełni rozwinąć swój potencjał. Raport wydany przez THINKTANK i PKPP Lewiatan na I Kongres Kobiet jest pierwszym raportem w Polsce, który opisuje różnorodność pod kątem efektywności działania firm i organizacji, a także formułuje praktyczne postulaty dotyczące zarządzania różnorodnością.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i Deloitte
Raport THINKTANK i Deloitte

Jak najlepiej zachęcić do innowacyjności przez ulgi podatkowe?
Zachęty podatkowe to ważny bodziec dla innowacyjności: tworzą przestrzeń działania dla firm i instytucji, które pracują nad przełomowymi projektami i technologiami. Raport opracowany przez ekspertów Deloitte i wydany przez THINKTANK omawia modelowe działania 14 państw, które wspierają prace badawczo-rozwojowe. Przedstawia najlepsze praktyki, stosowane narzędzia podatkowe oraz najnowsze rozwiązania systemowe stymulujące innowacyjność.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK
Raport THINKTANK

Aktywna wielosektorowa polityka społeczna
Aktywna wielosektorowa polityka społeczna to jedna z najważniejszych idei nowoczesnego państwa. Jest wynikiem różnorodnych procesów społ.-gosp., rozwoju dialogu i demokratyzacji, które otworzyły drogę państwu do dzielenia się ze społeczeństwem odpowiedzialnością za sprawy społeczne. Raport kreśli założenia idei realizowania polityki społecznej poprzez różnych interesariuszy (samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, nieformalni interesariusze).

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i Centrum Wolontariatu
Raport THINKTANK i Centrum Wolontariatu

Wolontariat pracowniczy w Polsce: w czym pomaga firmom i pracownikom?
Wolontariat jest w polskich firmach zjawiskiem relatywnie nowym. Badania przeprowadzone przez ośrodek THINKTANK pokazały, że wolontariat nie tylko pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, ale także zwiększa kompetencje i zaangażowanie pracowników oraz pozwala im lepiej budować sieci relacji w firmie. Raport THINKTANK i Centrum Wolontariatu zawiera analizy dotyczące wolontariatu w organizacjach, rekomendacje i studia przypadku polskich firm.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Raport THINKTANK i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Cloud computing w biznesie i administracji
„Cloud computing" jest korzystne z punktu widzenia gospodarki. Chmura pozwala firmom na szybsze i tańsze uruchamianie innowacyjnych e-usług i obniża koszty działalności. W administracji oznacza poprawę funkcjonowania urzędów oraz mniejsze wydatki. Raport  zawiera analizy i rekomendacje dotyczące likwidacji barier związanych z wdrażaniem „cloud computingu" oraz promowania podejść ułatwiających korzystanie z tego narzędzia.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i RWE
Raport THINKTANK i RWE

Przyszłość miast – miasta przyszłości
W rywalizacji XXI w. wygrają te miasta, które znajdą skuteczniejszy sposób na przyciągnięcie najlepszej jakości kapitału ludzkiego, przedsiębiorców i inwestorów. Raport otwiera dyskusję o przyszłości polskich miast i filozofii smart city. Publikacja przedstawia najnowsze trendy urbanistyczne, konsumenckie oraz innowacyjne rozwiązania wspierające efektywne zarządzanie przestrzenią miejską, opracowane przez polskie aglomeracje oraz firmy.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i Miasteczka Mulitmedialnego
Raport THINKTANK i Miasteczka Mulitmedialnego

Jak skutecznie tworzyć w Polsce przestrzeń do innowacji
Do rozwoju innowacji nie wystarczy kreatywność. Znaczenie ma stworzenie przestrzeni, w której idea może rozwinąć się w projekt biznesowy. Istotną rolę w tworzeniu takiej przestrzeni odgrywa m.in.: opieka merytoryczna dla nowych firm, bliskość ośrodka akademickiego i dostęp do finansowania. Raport opisuje warunki inkubacji innowacyjności i technologii oraz formułuje rady dla start-up’ów dot. sposobów myślenia o nowych przedsięwzięciach high-tech.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Raport THINKTANK i IWP
Raport THINKTANK i IWP

Przedsiębiorczość, wzornictwo, zysk
Raport opublikowany w ramach projektu IWP Zaprojektuj Swój Zysk omawia podejścia do wzornictwa jako kompetencji nowoczesnej firmy. Przedstawia metody czerpania z wzornictwa przez przedsiębiorstwa oraz rozwiązania pozwalające na wykorzystanie jego potencjału do zwiększenia konkurencyjności. Może być szczególnie pomocny dla średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć swój potencjał, ulepszając produkty i usługi.

Materiał płatny.
Po wybraniu przycisku Pobierz zostaniesz przekierowany na stronę płatności Paypal. Jeśli masz wykupioną roczną subskrybcję zaloguj się by uzyskać dostęp do materiału.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ze zgadzasz się na ich użycie Polityka prywatności