Język:

RAPORT KLUBU DYREKTORA HR

Różne pokolenia – jedna Organizacja
Współczesne organizacje to konglomeraty przedstawicieli różnych pokoleń, reprezentujących odmienne postawy wobec pracy i pracodawcy. Jak na zarządzanie różnorodnością pokoleniową pracowników i klientów patrzą menedżerowie? Jakimi stereotypami się kierują? Jakie korzyści wynikają z wielopokoleniowości w firmie? M.in. na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w pierwszym etapie projektu.