Język:

    PUBLIKACJE

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

CETA in practice
“The Canada-EU partnership is based on shared values, a long history of close cooperation, and strong ties. The signing of CETA sets the stage for even deeper relations in the future which will bolster the middle class on both sides of the Atlantic” said Mr Stephen de Boer, the Ambassador of Canada to the Republic of Poland at an information session organized by THINKTANK, the Embassy of Canada to Poland and the European Commission Representation in Poland. 

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Innowacje w sektorze finansowym
- Zmiany wynikające z automatyzacji kolejnych procesów mają  wpływ na wiele dziedzin życia.  Sektor finansowy cechuje jednak  stagnacja. Rozwija się on znacznie wolniej, niż na to zasługuje.  Odpowiedzią na ten problem mogą stać się spółki  technologiczne. Mają też one potencjał, by wzmocnić eksport polskich rozwiązań technologicznych -  pisze dla THINKTANK prezes zarządu Vivus Finance - Loukas Notopoulos.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Guttenberg i Google
Idee należą do jednego z najcenniejszych wynalazków ludzkości. Były drogowskazami kierunku w którym chcieliśmy podążać jako przedstawiciele homo sapiens i jako obywatele. Dlatego powolna śmierć idei w dobie niepowstrzymanego rozwoju technologicznego i informatycznego powinna nas niepokoić bo nieuchronnie prowadzi do sytuacji, w której wartości są zastępowane faktami, a nasza przyszłość pozbawiona jest kierunku.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Ostre regulacje obniżają innowacyjność banków
Regulacje wprowadzane po 2008 r. w systemie finansowym w wielu obszarach są hamulcem dla innowacyjnego rozwoju banków. Tymczasem źródeł kryzysowej sytuacji należy upatrywać w braku odpowiedniego nacisku na „corporate governance” banków, opartego na podstawowych wartościach etycznych - pisze dla THINKTANK bankowiec i ekonomista, twórca mBanku - Sławomir Lachowski.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Fundusze emerytalne: filar pomnażania polskiego kapitału
Polski rynek kapitałowy cierpi na brak krajowych inwestorów instytucjonalnych. Radykalną zmianę mogłoby przynieść zaangażowanie funduszy emerytalnych w długoterminowe inwestycje, tak jak robi się to w Europie Zachodniej i USA. O funduszach emerytalnych pisze dla THINKTANK dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych - Barbara Nowakowska.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Jak uzdrowić warszawską giełdę?
Pozycja polskiej giełdy słabnie. Przyczynami są zakończenie wielkich prywatyzacji, marginalizacja OFE, wzrost niepewności związany ze zwiększeniem ingerencji władz państwowych w działanie spółek Skarbu Państwa oraz decyzje dotyczące sektora bankowego. Giełdę uzdrowić może zmiana priorytetów i modelu biznesowego – o tym jak tego dokonać pisze dla THINKTANK ekonomistka Lidia Adamska.

ANALIZA THINKTANK i CSM
ANALIZA THINKTANK i CSM

Świat 2050: Zachód a Orient
Jaki będzie świat w 2050 roku? Czy centrum wydarzeń globalnej polityki przeniesie się do Azji, a dominacja Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi w roli głównej, zostanie zastąpiona przez nowy porządek inspirowany przez Chiny? Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie będą pomocne człowiekowi, czy wyprą go z rynku pracy? Jakie są zagrożenia, a jakie korzyści z sharing economy, ekonomii dzielenia się?

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Innowacje w sektorze finansowym - gdzie będziemy za 10 lat?
Redefinicji wymagają relacje między podmiotami rynku a regulatorem, który powinien pełnić rolę strażnika interesu klienta. Współpraca obu stron powinna obejmować nie tylko opracowywanie nowych regulacji, lecz także skuteczne egzekwowanie prawa. Wyzwaniem dla polskich firm sektora finansowego i fintech jest przekroczenie umownej granicy na Odrze i zajęcie miejsca na rynku Europy Zachodniej.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Rynek ubezpieczeniony i system emerytalny: co nas czeka?
Polski rynek ubezpieczeń rozwinął się w sposób dojrzały tylko w niektórych segmentach. Zyski firm ubezpieczeniowych w ostatnim okresie maleją. Istnieje wiele czynników  – regulacyjnych i kulturowych, które rynek ubezpieczeniowy ograniczają.

ANALIZA THINKTANK
ANALIZA THINKTANK

Polacy a inwestowanie: giełda i inne formy lokowania kapitału
Odbudowanie społecznego zaufania do rynku kapitałowego będzie trudne - konieczne jest zbudowanie koalicji na rzecz rynku kapitałowego. Poza tym polska giełda jest na zakręcie – albo wypracuje nowoczesną strategię rozwoju, która umożliwi jej powrót do dynamiki z pierwszej dekady XXI w., albo grozi jej marginalizacja, a nawet regres. Dyskusja o portfelu inwestycyjnym Polaków była kolejnym z serii spotkań dot. kondycji i perspektyw rozwoju rodzimego sektora finansowego.