barosso

José Manuel Barroso

W kierunku sumienia Europy Rozszerzenie UE przyniosło korzyści zarówno Polsce jak i UE. Dziesięć lat po tym historycznym wydarzeniu Europa ...

mboni

Małgorzata Bonikowska

Drgnięcia na globalnej szachownicy Wielkie zmiany w Polsce i Europie Środkowej były możliwe nie tylko dzięki energii obywateli, lecz także ...

bielecki

Jan Krzysztof Bielecki

Bezpieczeństwo jest najważniejsze Na początku procesu opracowywania strategii polskiej transformacji musieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przeprowadzić zmiany. Dyskusja na ...

blair

Tony Blair

Determinacja dla transformacji Przemiany ostatnich 25 lat w Europie były tak ogromne i zdumiewające, że bez wątpienia trzeba je uznać ...

bochniarz

Henryka Bochniarz

Trzecia dekada wymaga więcej wysiłku Opisanie ćwierćwiecza transformacji w Polsce i Europie jest trudne, tym bardziej że przez ostatnich 25 ...

bugaj

Ryszard Bugaj

Szukając dobrego pomysłu na Polskę 4,5 proc. – średnio w takim tempie rozwijała się każdego roku polska gospodarka w ciągu ...

bund

Rocco Buttiglione

Unia Europejska nie została stworzona dla pieniędzy, ale dla pokoju. Obecnie, młoda generacja uważa pokój za coś oczywistego. Jest to ...

buzek

Jerzy Buzek

System realnego socjalizmu, w który Polska została wtłoczona po II wojnie światowej, nie mógł się utrzymać. Zaprzeczał on bowiem takim ...

czapinski

Janusz Czapiński

Szczęśliwi ludzie w mniej szczęśliwym społeczeństwie Polska po 1989 r. stała się doskonałym laboratorium badawczym na skalę, o jakiej psychologowie ...

dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz

Instytucje muszą być silniejsze Wybory to akt polityczny. W ich trakcie udzielamy poparcia politykowi lub partii, licząc, że to oni ...

frasyniuk

Władysław Frasyniuk

Przyzwoitość ma znaczenie Sukces polskiej transformacji jest wielkim osiągnięciem szeroko rozumianej opozycji politycznej, która w 1989 r. poczuła się współgospodarzem ...

gronkiewicz

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Najważniejsze są inwestycje na takim poziomie, by wzrost gospodarczy utrzymać na poziomie powyżej 2%. Finanse publiczne muszą być kontrolą, dbanie ...

hall

Aleksander Hall

Patriotyzm nowych czasów O sukcesie polskiej transformacji zdecydowały trafne wybory strategiczne dotyczące zmian w systemie polityczno-gospodarczym Polski oraz wizji jej ...

jankowiak

Janusz Jankowiak

Potrzebujemy modelu na przyszłość Zmiany ustrojowe w Polsce odbywały się przy bardzo korzystnych uwarunkowaniach zewnętrznych. Ich przeprowadzenie ułatwiał rozpad ZSRR, ...

jorfie

Wiktor Jerofiejew

Polska współczesna a Polska mojej młodości Rok temu w Warszawie wziąłem taksówkę i pojechałem za miasto odwiedzić mojego polskiego przyjaciela. ...

pkastory2 KOLOR1 2

Paweł Kastory

Siła wielkich celów Trudno wskazać, co przesądziło o sukcesie polskiej transformacji, ale sądzę, że na początku istotną rolę odegrała zgodna ...

klaus1

Vaclav Klaus

Transformacja w trzech fazach Nie chciałbym pretendować do miana eksperta w sprawach historii Polski i jej transformacji. Byłem bowiem jedynie ...

klaiber

Michał Kleiber

Innowacyjny impuls pilnie poszukiwany Najważniejszymi architektami sukcesu polskiej transformacji są sami Polacy. Pokazali swą przedsiębiorczość i odwagę do działania na ...

kolodko

Grzegorz W. Kołodko

Sukces na dwie trzecie W 1989 r. byłem już tytularnym profesorem, wykładałem politykę gospodarczą na Wydziale Finansów SGH. Jednocześnie byłem ...

kozminski

Andrzej Koźmiński

Otwarci na możliwość sukcesu O upadku komunizmu w Polsce zadecydowała – podobnie jak w 1918 r. o odzyskaniu niepodległości – ...

kwasniewski

Aleksander Kwaśniewski

Budujmy dalej na tych fundamentach W 1989 r. nikt nie przewidywał, że początek rozmów Okrągłego Stołu w Polsce doprowadzi do ...

landsbergis

Vytautas Landsbergis

Trudne drogi do wolności Warszawska Jesień to jedno z najważniejszych wydarzeń roku dla każdego pasjonata muzyki współczesnej. W latach 80. ...

miller

Leszek Miller

Potrzeba nowej strategii dla Polski W 1989 r. Polacy podjęli fundamentalną decyzję o przeorientowaniu polityczno-gospodarczego modelu funkcjonowania państwa. Wszystkie późniejsze ...

nycz

Kazimierz Nycz

Nie zapomnijmy o korzeniach tożsamości Podobnie jak Jan Paweł II sądzę, że niewydolność ekonomiczna systemu socjalistycznego oraz sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne ...

owsiak

Jerzy Owsiak

Wielka zdobycz wolności Największa wartość polskiej transformacji? To wolność. Przede wszystkim wolność od sytuacji przymusowych. Dziś dla młodych ten wymiar ...

petering

Hans-Gert Pöttering

Największym sukcesem Polski jest odrzucenie ustroju totalitarnego i komunizmu oraz wprowadzenie demokracji, w ramach której możliwa jest zmiana rządu w ...

prodi

Romano Prodi

Jedyny udany transfer demokracji Połączenie Europy Zachodniej i Wschodniej było jednym z najważniejszych osiągnięć w hisotrii. Z punktu widzenia realiów ...

prabiej

Paweł Rabiej

Polska 1989 tu zaczęła się wolność Transformacje polityczna i gospodarcza regionu rozpoczęły się od Okrągłego Stołu w Polsce. Polskie zmiany ...

regulski

Jerzy Regulski

Władza w ręce wspólnoty Wybuch pierwszej Solidarności w 1980 r. spowodował odrzucenie autocenzury i strachu, które wcześniej kształtowały życie społeczne ...

solana

Javier Solana

Rozszerzenie stworzyło europę Wspomnienie wielkiego rozszerzenia przynosi mi głęboką satysfakcję. W owym czasie wybór był tylko jeden: pozwolić wschodniej części ...

shwan

Gesine Schwan

Integracja poprzez wspólne projekty UE Wielkie rozszerzenie było wielkim przedsięwzięciem. Przepowiednie płynące ze Wschodu jak i Zachodu – przewidujące negatywne ...

shulz

Martin Schulz

Najlepsze 20 lat za Polską Pomijając niepokojące wydarzenia na Ukrainie, Polska do tej pory nie funkcjonowała w bardziej przyjaznym środowisku ...

staniszkis

Jadwiga Staniszkis

Intelektualne błędy transformacji 4 czerwca 1989 r. nie był dla Polski dniem przełomu. To był raczej dzień, w którym otworzyło ...

szwajcowski

Jacek Szwajcowski

Siła wolnego rynku 2014 r. jest dla mnie szczególnie ważny. Polska obchodzi rocznice trzech zdarzeń, które przesądziły o jej kształcie, ...

verheug

Günter Verheugen

Spełnione nadzieje rozszerzenia 10 lat pracy w Komisji Europejskiej – zwłaszcza na stanowisku komisarza ds. rozszerzenia podczas negocjacji akcesyjnych – ...

voelker1

Piotr Voelkel

Wypływając na szerokie wody Polska transformacja przebiegała szybciej niż w innych krajach dawnego bloku wschodniego wychodzących z komunizmu (chociażby NRD), ...

wajda

Andrzej Wajda

Ludzie z nadziei Jako obserwator wielu wydarzeń minionego stulecia byłem świadkiem powstawania muru berlińskiego, który podzielił to niemieckie miasto na ...

walesa

Lech Wałęsa

Jak urządzić świat na nowo? Dziś, po 25 latach zmian, możemy być dumni z przebytej drogi. Nasz kraj jest w ...

o Zieba1 KOLOR

o. Maciej Zięba

Trzeba odbudować wspólnotę Krwawy rozpad Jugosławii, okrucieństwa dokonujące się wskutek arabskiej wiosny, dramatyczna sytuacja na Ukrainie pozwalają zrozumieć, jak ważne ...